Tuning-centrum.cz

Váš nákupní košík

0 ks zboží: 0 Kč

Obchodní podmínky

2023-2-4

 • Všechny ceny zboží uvedené v internetovém obchodu jsou včetně DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu prodejních cen.
 • Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad - jsme plátci DPH.
 • Obchodníkům poskytujeme množstevní slevy.

Vyřízení Vaší objednávky

Veškeré objednávky vyřizujeme zpravidla do 3 pracovních dnů, nejpozději však do 2 týdnů a to v pořadí, v jakém byly doručeny. Výjimečně se však může stát, že je zboží díky velkému zájmu vyprodáno a dodací lhůta přesáhne 2 týdny. V případě zájmu o přesnější informace o termínu dodání zboží, volejte prosím v pracovní době na telefonní číslo 

725 004 055

725 004 100

.

Dodání zboží

Zboží si můžete vyzvednout osobně (nejlépe po telefonické domluvě) nebo Vám objednané zboží (hmotnosti do 30 kg) zašleme na dobírku poštou, případně přepravní společností DPD. Zboží o hmotnosti nad 30 kg zasíláme speciální přepravní službou.

Převzetí zboží od přepravní firmy

Doporučujeme všem zákazníkům pečlivě překontrolovat zda není poškozen obal zboží při převzetí od přepravce. Pokud se stane, že je obal poškozen, přesvědčte se, zda není poškozeno zboží, případně zda je kompletní. V případě poškození, nebo nekompletnosti zboží trvejte na sepsání protokolu o poškození. Později nelze transportní škody uplatňovat.

Převzetí zboží od České pošty

Doporučujeme všem zákazníkům pečlivě překontrolovat zboží při jeho převzetí a to i v případě, že zásilka nejeví jakékoli známky poškození. Pokud se stane, že je zboží poškozeno,  je nutné zahájit reklamační řízení na nejbližší pobočce České pošty a to nejpozději druhý pracovní den od převzetí zásilky. Později nelze jakékoli transportní škody uplatňovat.

Poštovné a balné

Při odeslání jakékoliv objednávky (zboží, katalogu nebo dokumentu) si účtujeme poštovné a balné stanovené platnými poštovními tarify. Minimální expediční poplatek na dobírku činí 200 Kč.

Další informace

Veškeré Vaše dotazy Vám ochotně a rádi zodpoví naši zaměstnanci, kteří jsou zde pro Vás každý všední den od pondělí do pátku v době od 08,00 do 16,00 hodin a to na tel. číslech: 

725 004 055

725 004 100

.

Objednávka

Objednávat je možno následujícími způsoby:

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail, fax) a uvést následující údaje:

 • jméno/obchodní jméno a sídlo kupujícího
 • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • název a kód zboží dle ceníku
 • způsob odebrání a dopravy
 • podpis osoby oprávněné objednávat zboží

Při chybné objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží (v původním balení bez porušení) si prodávající vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek 200,-Kč za každý jednotlivý kus. Přijaté objednávky jsou ze strany kupujícího závazné a nelze je zrušit.

Platební podmínky:

V případě zaslání zboží přepravní společností hradí zákazník dobírkovou částku v hotovosti při převzetí od dopravní společnosti.

Ostatní:

U některých námi nabízených produktů jsme schopni zajistit také jejich instalaci.

Ochrana Vašich osobních dat

Vaše data sdělena při objednávkách zboží jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících platební styk, kterými mohou být např. banky.
Důvěryhodným třetím stranám, nebo veřejnosti mohou být poskytnuty pouze souhrnné statistické informace o zákaznících, návštevnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky. Ceníme si váší Vaší důvěry a budeme plně chránit Vaše soukromá data před zneužitím. Vámi poskytovaná data jsou používána pouze na zabezpečení a zkvalitnění našich služeb.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromaždováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v předchozím odstavci. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel včas publikovány.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu.

Záruční doba
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou, účtenkou (dodacím listem). Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad i obal reklamovaného zboží po dobu záruční lhůty uschovat. U výrobků, které mají výrobní číslo je toto zapsáno v záručním listě a bez záručního listu nebude toto zboží k reklamaci přijato. Záruční list s výrobním číslem je u tohoto druhu zboží nezbytný, proto jej pečlivě uschovejte.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamační řád

Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (Česká pošta, DPD, PPL, TOP TRANS, ...) zákazníkovi. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil.

Při zjištení rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.

Kupující musí oznámit zjištené vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištené vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje. Kupující v důsledku vady zboží muže uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list), doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží. U výrobků, které mají výrobní číslo je toto zapsáno v záručním listě a bez záručního listu nebude toto zboží k reklamaci přijato. Záruční list s výrobním číslem je u tohoto druhu zboží nezbytný, proto jej pečlivě uschovejte.

V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

Případné vady výrobku je kupující povinen reklamovat ihned po jejich zjištění, bez zbytečných odkladů.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní. Zákonná lhůta počíná běžet následujícím dnem po doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

Při zamítnuté - neoprávněné reklamaci budou zákazníkovi účtovány náklady spojené s neoprávněnou reklamací (diagnostika závady, náklady na dopravu)

Za případné škody způsobené při přepravě zboží k reklamaci nenese společnost TUNING-CENTRUM.cz s.r.o. odpovědnost. Za tyto škody odpovídá reklamující, proto upozorňujeme na nutnost správného a vhodného balení dle povahy reklamovaného zboží. Takto poškozené zboží nebude přijato k reklamaci. 

KE KAŽDÉ REKLAMACI JE NUTNÉ VYPLNIT A SPOLU SE ZBOŹÍM ZASLAT REKLAMAČNÍ PROTOKOL - KE STAŽENÍ ZDE...

VEŠKEROU KORESPONDENCI, REKLAMACE, VRÁCENÉ ZBOŽÍ ATD. ZASÍLAT VÝHRADNĚ NA ADRESU PROVOZOVNY !!!

TUNING-CENTRUM.cz  s.r.o. , Průmyslová 3506/20, 400 01 Ústí nad Labem

Odstoupení od smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího
V souladu se zákonem č. 89/2012 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
- Kontaktujte nás (viz kontakt), že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením číslo objednávky, data nákupu a Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
- Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek
:

 • musí byt v původním nepoškozeném obalu,
 • nesmí být použité,
 • musí být nepoškozené,
 • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.),
 • s dokladem o koupi.

- Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám.

Pokud bylo zboží vyrobeno, upraveno či dovezeno ze zahraničí na objednávku zákazníka, nelze takovéto zboží vrátit ve 14-ti denní lhůtě. V těchto případech zákazník skládá zálohu na jím požadované zboží. Zaplacením této zálohy bere na vědomí a souhlasí s úpravou, výrobou či dovozem zboží na objednávku. Záloha je nevratná.

Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz. Zboží zpět nezasílejte na dobírku, takovou zásilku nepřebíráme, ale vracíme ji jako nevyžádanou.

 


- Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
- V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět

Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- bez udání důvodu
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
o V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná
Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:
000 20 869, internetová adresa:
http://www.coi.cz.

Informace k EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Vaše komentáře

Zpět

Fotogalerie

01.07.200518 fotek

Všechny galerie

TUNING-CENTRUM.cz tuning shop Vás vítá!

Těší nás, že jste využili možnosti nákupu v našem tuning shopu. Nabízíme Vám na těchto stránkách kompletní nabídku tuningu pro Váš vůz. Tuning shop je pravidelně aktualizován a doplňován o nové tuningové díly, autodoplňky, xenony, denní svícení a autodíly. Doufáme, že je server dostatečně přehledný a poskytne Vám dostatečné množství informací, aby jste si vybrali to pravé pro tuning vašeho auta. Pokud si přesto nejste jisti, máte možnost vše konzultovat s pracovníky naší firmy prostřednictvím telefonu či emailu. Věříme, že si z naší nabídky vyberete a že budete s našimi službami spokojeni.